Formålet med hjemmesiden er først og fremmest at dele vore slægtsoplysninger med andre som forsker indenfor det samme område.

Vores indfaldsvinkel er i øjeblikket målrettet på personrelationer fremfor lokal historie.

Vi håber både at andre kan få glæde af oplysningerne på dette web-sted, og at vi bliver kontaktet af andre, som kunne tænkes at forske på en af vores familie grene.

------o------

Udover slægtsdata er der også en side med nogle af vore fotoes. De er samlet på en side som thumbnails, og kan klikkes større. Du kommer ind på siden ved at klikke på billedet i venstre ramme.

AMT-HERRED-SOGN listningen er overdraget til DIS-DANMARK, så den ligger derude i en eller anden form.

Vores plan i nærmeste fremtid er at lægge flere fotoes ud. Og på længere sigt vil der komme slægtsgrene af Brock og Kristoffersen.

------o------

God fornøjelse ;o) Pernille & Arne

------o------

PS. Vi anvender ofte flg. forkortelser: FT: FolkeTælling og KB: KirkeBog